Watch Guardian of the Palace (2020) | NewlineEntertainment

Guardian of the Palace (2020)

|

Release Date: July 31, 2020
Production Country: China
Production Company: Beijing Culture
Runtime: 1h 30min
Genre: Fantasy, Action
Stars: Yusi Peng, Du Yi-Heng, He Yirong, Lu Qiwei, Chen Yiming, Sammy Hung, Li Long,
Yusi Peng

Yusi Peng

as Tian Ya
Du Yi-Heng

Du Yi-Heng

as Feng Peichuan
He Yirong

He Yirong

as Wu Nian
Lu Qiwei

Lu Qiwei

as Jiu Yue
Chen Yiming

Chen Yiming

as Zhang Tian
Sammy Hung

Sammy Hung

as Chang Feng
Li Long

Li Long

as Qiu Lu
Gang Zhao

Gang Zhao

as Wang Shushi
Nian Yunfeng

Nian Yunfeng

as Lao Huang
Mu Ge

Mu Ge

as Shao Ye
Zhang Guang

Zhang Guang

as Bandit Lord